Jesteś tutaj:Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)»Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Drukuj PDF

Spółdzielnia Simiena ZPCH podpisała 21 listopada 2017 roku podpisała z Lubelską Agencja Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Simena ZPCH poprzez wdrożenie wyników prac B+R kadłuba mechanizmu napędowego wycieraczek z innowacyjnej zazbrojonej wypraski z tworzywa sztucznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Głównym celem projektu jest wdrożenie przez Spółdzielnię Simena wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących kadłuba mechanizmu napędowego wycieraczek z innowacyjnej wypraski z tworzywa sztucznego z zapraskami metalowymi, stanowiącym podstawę innowacyjności w nowym produkcie, tj. mechanizmie napędowym wycieraczek z kadłubem z innowacyjnej wypraski z tworzywa sztucznego z zapraskami metalowymi. Cel zostanie zrealizowany do 31.12.2018 roku.

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy produkt w postaci mechanizmu napędowego wycieraczek z kadłubem innowacyjnej wypraski z tworzywa sztucznego z zapraskami metalowymi.

W celu wprowadzenia powyższego produktu na rynek zostaną wdrożone przez przedsiębiorstwo badania B+R oraz doposażony park technologiczny Spółdzielni Simena.

Dokument - Strategia CSR

 

Kalendarium działań podejmowanych w firmie w ramach strategi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu:

rok 2017

 • zużyte tonery do drukarek podlegają regeneracji

styczeń 2018

 • umieszczenie w stopce wiadomości elektronicznych informacji zachęcającej do nie drukowania wiadomości z powodów środowiskowych
 • przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników na rok 2018

luty 2018

 • sporządzono opinie szkoleniowe za rok 2017
 • kadry kierownicza uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym oszczędzania energii
 • umieszczenie na tablicach ogłoszeń informacji o prowadzonej zbiórce zużytych baterii w dedykowanych na ten cel pojemnikach znajdujących się na terenie firmy (istnieje możliwość przyniesienia zużytych baterii również z domu)
 • zakup i instalacja zestawu do uzdatniania wody pitnej tzw. "osmozy odwróconej"
 • kontynuacja wymiany przepalonych żarówek na energooszczędne
 • wprowadzenie na halach produkcyjnych pojemników umożliwiających segregacje odpadów (papier, plastik, szkło itp.)
 • przeprowadzenie szkolenia wśród pracowników działu Logistyki i Marketingu na temat ekologicznej jazdy samochodem

marzec 2018

 • wprowadzono zasad Eko-Biura:

- maksymalnie wykorzystuj naturalne światło dzienne

- utrzymuj szyby w czystości

- wyłącz zbędne oświetlenie

- nie zasłaniaj grzejników

- pamiętaj o efektywnym wietrzeniu pomieszczeń

- ustawiaj drukowanie dwustronne jako opcję startową drukarek

- ponownie wykorzystuj zepsute wydruki i kopie jednostronne

- prowadź korespondencję wewnętrzna i, w miarę możliwości zewnętrzną, w formie elektronicznej

- przed wyjściem z biura pamiętaj o wyłączeniu wszystkich urządzeń z kontaktu, nie zostawiaj ich w trybie czuwania

- oddzielaj odpady opakowaniowe jak plastik, szkło, zużyte baterie oraz makulaturę od reszty i wyrzucaj je do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie firmy

- nie gotuj wody w czajniku kilkukrotnie, za każdym razem nalewaj tyle wody ile potrzebujesz

maj 2018

 • w dniach od 26.05 do 27.05.208 w miejscowości Ułęż, firma wzięła udział w targach Zielone Agro Show.

 

Kontakt

SIMENA Spółdzielnia - Zakład Pracy Chronionej
ul. Gen. Franciszka Kleeberga 10
21 - 300 Radzyń Podlaski
tel: +48 (83) 352-84-10,
fax: +48 (83) 352-84-10 w. 306
e-mail: poczta@simena.com.pl
www: www.simena.com.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

Dokumenty ofertowe do pobrania >>

Certyfikat ISO 9001:2015

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI zawierający procedury i instrukcje szczegółowo regulujące we wszystkich komórkach organizacyjnych sposób postępowania w sprawach mających wpływ na jakość naszych wyrobów. >>